Schumpeter

Jacob Schumpeter

Generació 8 Chiquillo de Lodin

Controla els mercats i el sector financer

Imatge: Home de mitjana edad amb barba, cara amargat.

Interpretació: Es irritant i arrogant. Si hi ha algú poderós es calla.

Secrets: C

Pagina: 133

Schumpeter

Chicago Nocturno Dasyrch Dasyrch