Tag: NPC

Results

  • Lawrence Ballard

    *Generació* 9 *Secrets*: B+ Chiquillo de [[Ballard | Ballard]] Desprecia al seu Sire per com tracta la familia. Passa info a [[Juggler]] i [[Hinds]] Porta una pistola. Està paranoic. Control sobre tot el sistema judicial. *Imatge*: Late 30s …

  • Alan Sovereign

    *Generació* 9 *Secrets*: B- Chiquillo de [[Ballard | Ballard]]. El vol Diableritzar. Banquer sense escrupols. *Imatge*: 50s, lleig. *Interpretació*: Mirar fixament als pjs com intentant percebre les seves intencions. (Auspex 4) Pagina …

  • Schumpeter

    h2. Jacob Schumpeter Generació 8 Chiquillo de [[Lodin | Lodin]] Controla els mercats i el sector financer Imatge: Home de mitjana edad amb barba, cara amargat. Interpretació: Es irritant i arrogant. Si hi ha algú poderós es calla. Secrets: …