Tag: Lodin's Brood

Results

  • Schumpeter

    h2. Jacob Schumpeter Generació 8 Chiquillo de [[Lodin | Lodin]] Controla els mercats i el sector financer Imatge: Home de mitjana edad amb barba, cara amargat. Interpretació: Es irritant i arrogant. Si hi ha algú poderós es calla. Secrets: …